Spamregels

Opt-in adressen vanaf 1 oktober verplicht

Sinds 1 oktober 2009 geldt er voor het versturen van nieuwsbrieven naar zakelijke e-mailadressen een nieuwe wet: De ontvanger moet toestemming hebben gegeven om nieuwsbrieven van u te ontvangen.

Wanneer hoef ik niks te ondernemen?

Groen 1. Wanneer u nieuwsbrieven verstuurt aan uw klanten (contactpersonen die een dienst of product hebben afgenomen). Zolang u niet mailt over geheel andere producten of diensten is er niks aan de hand. Melden klanten zich, via de afmeldlink in uw nieuwsbrief, af voor uw nieuwsbrieven, dan moet u dit respecteren. iMailingtool zorgt ervoor dat deze contactpersonen automatisch uit uw adreslijst verwijderd worden.
 
Groen 2. Wanneer u nieuwsbrieven verstuurt aan contactpersonen die zich via uw website voor een nieuwsbrief hebben aangemeld. Deze contactpersonen hebben toestemming gegeven om nieuwsbrieven van u te ontvangen.
 
Groen 3. Wanneer u nieuwsbrieven verstuurt aan contactpersonen die zich via een formulier, bon enz. hebben aangemeld voor uw nieuwsbrieven. Ook wanneer zij u mondeling toestemming hebben gegeven, bijvoorbeeld in een telefoongesprek, kunt u blijven versturen.
 

Wanneer moet ik voorzichtig zijn?

Oranje Wanneer u contacten mailt die ooit informatie over een product of dienst bij u hebben opgevraagd. Dit is een grijs gebied qua wetgeving. Zorg ook hier dat uw afmeldingen respecteert en ga voorzichtig met deze contacten om.
 

Wanneer moet ik actie ondernemen?

Rood Wanneer u met aangekochte of via derden verkregen adreslijsten werkt.
Deze contactpersonen hebben u geen toestemming gegeven om nieuwsbrieven van u te ontvangen. U mag deze contacten sinds 1 oktober 2009 geen mailings meer sturen, tenzij zij zich alsnog bij u aanmelden.
 
   
 
   

Belmij

Veelgestelde vragen over SPAM

Lees hier alles over SPAM, de wetgeving omtrent SPAM en de maatregelen die iMailingtool heeft genomen om bedrijven die nieuwsbrieven versturen te faciliteren bij de nieuwe wetgeving.

Wat is spam?

Spam wordt gedefinieerd als 'unsolicited bulk e-mail (UBE)', oftewel: e-mails die ongevraagd ('unsolicited') en in grote hoeveelheden ('bulk') worden verzonden.

'Ongevraagd' betekent dat de ontvanger van de e-mail niet vooraf aantoonbare, expliciete en op elk moment intrekbare toestemming voor de verzending van de mailing heeft verleend. 'Bulk' houdt in dat de e-mail deel uitmaakt van een grotere hoeveelheid e-mails die elk substantieel identiek zijn. Een e-mail is pas spam als aan beide criteria wordt voldaan.

Welke regels gelden er voor het versturen van spam naar particulieren?

Het is niet toegestaan ongevraagde e-mails te versturen naar particulieren, tenzij de ontvanger hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld door zich via uw website aan te melden voor een nieuwsbrief. De ontvanger moet altijd de mogelijkheid hebben om zich via een link voor ongevraagde emails af te melden.
Bij iMailingtool wordt deze link automatisch in de e-mail opgenomen.

Welke regels gelden er voor het versturen van spam naar bedrijven?

Het is toegestaan ongevraagde emails te versturen naar bedrijven*
Er moet dan wel aan twee voorwaarden worden voldaan:
1. De berichten die u verstuurt, moeten betrekking hebben op gelijksoortige producten of diensten.
2. De ontvanger moet altijd de mogelijkheid hebben om zich via een link voor ongev raagde e-mails af te melden.
Bij iMailingtool wordt deze link automatisch in de e-mail opgenomen.


*Let erop dat dit niet voor ondernemers geldt.


 

Is iMailingtool een veilige manier om e-mails te versturen?

Ja, iMailingtool is zo ingericht dat de tool aan alle regels voldoet voor het verspreiden van e-mails. Ontvangers die zich afmelden voor de e-mails die u verstuurt, worden automatisch uit uw adressenlijst verwijderd. Zij kunnen niet nogmaals ongewild een e-mail ontvangen, tenzij zij zich opnieuw inschrijven voor het ontvangen van e-mails van u.

 

Disclaimer

iWink heeft haar uiterste best gedaan de wetgeving met betrekking tot de opt-in wetgeving, die in gaat op 1 oktober 2009, zo goed mogelijk te interpreteren. iWink is echter op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit eventuele misinterpretatie van de opt-in wetgeving. U bent er zelf verantwoordelijk voor de opt-in wetgeving op de juiste wijze toe te passen. Meer informatie is te vinden op: http://www.opta.nl/

iMailingtool pakketten:

tevreden iMailingtool gebruikers